Integrity constraint violated

Giganews Newsgroups
Subject: Integrity constraint violated
Posted by:  mam…@o2.pl
Date: 8 Aug 2006

Hi,
I have a database on Oracle 9.2. in schema TEST there're tables:
zamowienia_pozycje and stawki_vat.
While executing insert command::

INSERT INTO ZAMOWIENIA_POZYCJE
(ZAMOWIENIE_ID,OPERATOR_ID,POZYCJA_ASORTYMENTOWA_ID,POZYCJA_CENNIKA_ID,CENA,WARTOSC_WSPOLCZYNNIKOW,STAWKA_VAT_ID,
STATUS_POZYCJI_ZAMOWIENIA_ID,LICZBA_SZTUK,ZLOZONA_NAZWA_POZYCJI)
VALUES (4,1,6,1,2,1,1,1,1,'test')

Oracle throws an exception:
"ORA-02291: Integrity constraint violated (TEST.ZAM_POZ_STAWKA_VAT_FK)
- parent key not found
"

There's a  ZAM_POZ_STAWKA_VAT_FK constraint script:

--ZAM_POZ_STAWKA_VAT_FK
--
ALTER TABLE ZAMOWIENIA_POZYCJE ADD (
  CONSTRAINT ZAM_POZ_STAWKA_VAT_FK FOREIGN KEY (STAWKA_VAT_ID)
    REFERENCES FAKTURY_VAT (ID));

Anybody knows, why this constrain is blocking my insert command?

Replies